Våra förskolor

SPIRA Förskolor slog upp dörrarna till sin första förskola hösten 2009 på Tunnlandsvägen, ett stenkast från Brommaplan. Gula Villan öppnades 2011 och i Åkeshov startades verksamheten 2013. Sedan 2022 är SPIRA Förskolor en del av Cedergrenska AB. 

SPIRA Förskolor jobbar projektinriktat utifrån läroplanens mål och vi ger våra äldre barn möjlighet att prova det engelska språket. Vi arbetar med digitala verktyg och har skogen som granne. Vår Vision är - En förskola att vara stolt över och längta till!

Pojke och förskolepedagog leker utomhus

En del av Cedergrenska


Cedergrenska är en skolkoncern med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar och yrkeshögskola.


Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.