Kontakt

Barn leker utomhus tillsammans med pedagog

Ingen fråga är för liten eller för stor


Om du vill komma i kontakt med en specifik avdelning hittar du deras kontaktuppgifter under respektive förskola. Klicka här >


Vill du komma och besöka någon av våra förskolor ber vi dig använda formuläret.


Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel. I första hand ska synpunkter eller klagomål framföras till skolans rektor, se separata kontaktuppgifter.

 

I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §.

 

Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas direkt till huvudmannen. Läs mer om huvudmannens rutiner för klagomålshantering här.


Vill du kontakta någon i SPIRA Förskolors ledning finner du informationen här nedan.


Tveka inte att höra av dig!

Kontaktuppgifter

REKTOR

Adrienn Demeter

073-661 27 77

adrienn(at)spiraforskolor.se

PLATSCHEF

Sarah Berggren

072-856 05 62

sarah(at)spiraforskolor.seSKOLCHEF CEDERGRENSKA

Cecilia Skarke

076-028 81 87

cecilia.skarke(at)cedergrenska.se


  


POSTADRESS

SPIRA Förskolor

Tunnlandsvägen 91A 

168 36 Bromma


HUVUDMAN

CEDERGRENSKA AB

www.cedergrenska.se

 

SPIRA - Spännande Pedagogik I Rätt Atmosfär AB

Organisationsnummer - 556763-5205

Bankgiro - 429-2819

Kontaktformulär

 
 
 
Brommaplan
Åkershov - Bärnstenen
Bromsten - Gula Villan
 
Boka besök
En allmän fråga
 
 
 

VISSELBLÅSNING


Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma på webben, ringa, skriva brev eller besöka oss. Cedergrenska uppmuntra anställda och övriga intressenter att öppet eller anonymt rapportera misstänkta oegentligheter och/eller missförhållanden inom koncernen.


Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön, inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring.

Oavsett hur du väljer att larma är lagen tydlig med att du inte riskerar någon form av bestraffning. Det finns många olika exempel på vad som kan anses vara en bestraffning, bland annat: uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning eller utfrysning. En arbetsgivare som på något sätt bestraffar en visselblåsare bryter mot lagen och riskerar att få betala skadestånd.

Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget här.