VÄLKOMMEN TILL

SPIRA FÖRSKOLOR!

EN FÖRSKOLA ATT VARA STOLT
ÖVER OCH LÄNGTA TILL!

Vår värdegrund

Här arbetar vi Reggio Emilia inspirerade med fokus på hållbar utveckling. I verksamheten står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i centrum. Med vårt naturnära läge och bra kommunikation finns det goda förutsättningar för varierande utomhusupplevelser. Vi lägger stor vikt vid miljö -och naturvårdsfrågor då vi vill att barnen får ett varsamt och ansvarsfullt förhållningssätt till natur och naturresurser.


På SPIRA Förskolor organiserar vi oss i små grupper och arbetar projektinriktat där barnen får möjlighet att fördjupa sig. Arbetssättet inkluderar barnens synpunkter, funderingar och deras nyfikenhet tas som utgångspunkt. Under projektens gång jobbar vi transdisciplinärt då barnen får möjlighet att utforska, förstå och lära sig med alla sinnen.

Grön symbol med två händer som omsluter ett hjärta

OMTANKE

Vi ser och respekterar alla barn, pedagoger och vårdnadshavare på SPIRA Förskolor. Vi lyssnar aktivt på varandra, bekräftar och visar hänsyn. Vi värnar om det vi har och är rädda om vår miljö.

Grön symbol av ett leende ansikte

GLÄDJE

För oss är det viktigt att ha närhet till skratt och alla på SPIRA ska känna glädjen över att få vara på förskolan och att barnen får utvecklas i leken.

Grön symbol av ett paraply

TRYGGHET

Genom kompetenta pedagoger, tydliga rutiner, öppen kommunikation, bekräftelse och uppmuntran skapar vi trygghet. SPIRA främjar traditioner, mångfald och olika kulturer för att lägga grunden till trygga medborgare.

Grön symbol av en växande planta

ANSVAR

Vi tror på att alla barn och vuxna växer i delaktighet och ansvarstagande. På SPIRA Förskolor ger vi barnen inflytande i deras vardag, förskolan bedrivs i demokratiska former samt lägger grunden för ett livslångt lärande.

Omdömen

"Utan att överdriva och låta för klyschig så måste jag erkänna att SPIRA är helt fantastisk!

Proffsiga pedagoger som både ser och hör barnen. SPIRA är en förskola där barnen hela tiden utvecklas och utmanas genom lekfull pedagogik. Mina barn älskar att gå till förskolan och jag ser tydligt hur dom växer av att vara där."


"Det märks att barnen trivs på SPIRA och som vårdnadshavare känner jag mig alltid trygg med att lämna mina barn på förskolan. Ett stort plus för den mysiga miljön såväl inomhus som utomhus."

"Vi har varit och är fantastiskt nöjda med SPIRA. Våra barn har utvecklats och vuxit som människor tack vare ett imponerade engagemang, genuint intresse av barnen, och förmåga att få saker att hända. Spontana utflykter blandas med välplanerade projekt och roliga temadagar, och det dagliga arbetet verkar genomsyras av ordning, struktur och humor."